Tirsdag d. 19. marts 2019, kl. 19:00

Brugermøde om kirkegårdenes fremtid

Kom og deltag i debatten om hvordan fremtidens kirkegård skal se ud

Menighedsrådene er vært ved kaffe og kage

Alle er velkomne


Presseomtale:

Hvordan skal din kirkegård se ud i 2030?

Høring om kirkegårdenes fremtidige udvikling.

Personalet og menighedsrådet ved Nr. Snede og Hampen kirkegårde vil gerne invitere alle interesserede til en spændende aften, hvor vi gerne vil have kirkegårdenes brugere, øvrige borgere og besøgendes input til, hvorledes en god og funktionel kirkegård skal se ud.

Det bliver tirsdag d. 19. marts kl. 19.-21 i sognehuset, Rørbækvej 9c.

 Antallet af jordfæstelser falder i hele landet, også i vore sogne. Vi skal derfor på sigt bruge mindre plads, da det er plæne- og urnegravsteder, der vinder indpas.

 

Hvordan skal vi indrette kirkegårdene?

Spørgsmålet er så, hvordan vi skal indrette kirkegårdene, for at undgå synet af stadig flere tomme gravpladser. Har vi brug for anderledes gravpladser?

Skal kirkegårdene også være byens park, hvor man kan tage sin madkurv med, når man f.eks. besøger sine kære afdøde?

Vi vil gerne høre borgernes mening.

For menighedsrådet vil det være meget inspirerende at få så mange forslag fra offentligheden som muligt, således at vi ikke blot lader en landskabsarkitekt designe kirkegårdene.

Kirkegårdene er fælleseje, så mød op og kom med dine gode forslag, således at der bliver et godt grundlag at arbejde videre med.

 Alle er velkomne!

 Menighedsrådet er vært med kaffe og brød.


Sted
Sognehuset
Pris
Gratis