Udgivet af Arne Kiel Nielsen, man d. 9. aug 2021, kl. 19:24

Find Sognenyt nr. 2: august-september-oktober-november (klik her)

Forside: Her har kærlighed sit sted

Side 2: Sognevejviser - Kirkelige handlinger - Fortrolig samtale med en præst

Side 3: Konfirmander 2021 - Koncerter september og oktober 2021

Side 4: Gudstjenester og Arrangementer efteråret 2021

Kategorier Nørre Snede - Hampen Sogne