Kirke- og kulturmedarbejder ved Nørre Snede og Hampen sogne

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Nørre Snede og Hampen Sogne er ledig pr. 1. december 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder, hvis arbejde er særligt fokuseret på kirkens tilstedeværelse og nærvær blandt børn og unge gennem forkyndelse, undervisning og diakoni.

Dine primære opgaver:

 • Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af minikonfirmandundervisningen i samarbejde med præst.
 • Medunderviser i konfirmationsforberedelsen, som præsten er ansvarlig for.
 • Ansvarlig for kirkens børneklub i samarbejde med frivillige.
 • Ansvarlig for babysalmesang for 0-1-årige og børnesalmesang for 1-3-årige i samarbejde med organisten.
 • Ansvarlig for sognenes kommunikation: intranet med kalender og hjemmeside, sociale medier, sognenyt, annoncering, plakater og flyers m.m. i samarbejde med præst, kordegn og andre medarbejdere.
 • Medlem af kirkens aktivitetsudvalg med sekretærfunktion. Deltage i planlægningen af sognenes aktiviteter, som ofte indebærer samarbejde med lokale foreninger og institutioner.
 • Deltage i gudstjenester, hvor det er relevant.
 • Mulighed for, at du kan være afløser for kirketjener eller kirkesanger.
 • Planlægge og udvikle børnegudstjenester i samarbejde med præst, øvrige medarbejdere og frivillige. Eksempler på nuværende børnegudstjenester: spaghettigudstjenester, halloweengudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste, tre julegudstjenester for dagplejebørn, børnehavebørn og tre julegudstjenester for skolens børn. I den forbindelse organisere krybbespil for de yngste til børnegudstjenester i december inkl. den årlige børnejulegudstjeneste 3. juledag i Hampen Multihal.
 • Planlægge og udvikle ungegudstjenester og/eller rytmiske gudstjenester i samarbejde med præst, øvrige medarbejdere og frivillige. Eksempel: I en del år har vi haft et årligt ”ungeevent” med koncert, talkshow eller foredrag og aftenandagt eller gudstjeneste i et samarbejde mellem kirker og foreninger i gl. Nr. Snede kommune.
 • Skolekirkesamarbejde som f.eks. ”bibeleventyr” (dramatisering af de bibelske fortællinger) og andet, som er tilpasset klassetrin og skolens undervisningsplaner.
 • Samarbejde med børneinstitutioner (f.eks. børnetjenesten) og foreninger (f.eks. FDF) om relevante arrangementer for børn og unge.
 • Ansvar for den månedlige formiddagscafé i Hampen menighedshus i samarbejde med frivillige.
 • Opdyrke nye felter med særlig fokus på børn og unge i samarbejde med præst, menighedsråd og frivillige.

Vi forventer, at du:

 • har en velfunderet folkekirkelig eller tilsvarende kirkelig baggrund med god erfaring både fra dit private kirkelige engagement og fra en evt. tidligere ansættelse i folkekirke- eller organistionssammenhæng.
 • har et indgående kendskab til kristendommen.
 • har en pædagogisk uddannelse, uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder eller anden relevant baggrund – gerne indbefattet erfaring med børn og unge.
 • kan samtale og formidle viden om kristendom, tro og eksistens på en relevant måde for din målgruppe.
 • har kreative og musikalske evner og et godt kendskab til kristen sang og musik for børn og unge.
 • har gode sociale kompetencer og kan arbejde selvstændigt og i team.
 • har gode formidlingsevner i skrift, tale og ved brug af pc og andre relevante medier og platforme.
 • har lyst til at prøve kræfter med nye tiltag og selv være med til at udvikle disse i samarbejde menighedsråd, ansatte og frivillige.
 • kan forestille dig at være på en arbejdsplads, hvor der er mange bolde i luften på én gang.

Vi tilbyder dig:

 • en spændende arbejdsplads med gode muligheder for at arbejde for kirkens formål.
 • menighedsråd og kollegaer, der gerne arbejder sammen med dig.
 • stor selvstændighed i løsningen af dine opgaver. 
 • løn i forhold til dine kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomster på området.
 • en fuldtidsstilling eller deltid, hvis det passer bedre ind i din livssituation.
 • Læs mere om vore sogne på: www.norresnedesogn.dk/

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Nørre Snede og Hampen Sognes Menighedsråd, Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 (dvs. Centralorganisationen af 2010) og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk/.

Forinden ansættelse vil der ske en vurdering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder, jf. Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer. Formålet med vurderingen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetencer.

Den valgte medarbejder vil herefter blive ansat enten i løngruppe 1 eller 2.

En medarbejder, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

En medarbejder, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner).

Løn og OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i løninterval indgås mellem menighedsrådet og kirkekultur.nu.

Menighedsrådene oplyser, at der er 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgning sendes til: 7999fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist 12/10-2020. Samtaler forventes at finde sted d. 21.10.2020.

Nærmere oplysninger om sognene og om stillingen:

Henvendelse til sognepræst Arne Kiel Nielsen, 2844 0361, akn@km.dk eller til menighedsrådes kontaktperson Susanne Pedersen, 3113 0326, santi@pedersen.mail.dk

Der er 1 ledig stilling.

 

 

Se opslaget på jobnet.dk: Kirke- og Kulturmedarbejder ved Nørre Snede og Hampen sogne.(klik)